Precision Technology Co., Ltd

Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác 

Gia công độ chính xác cao bằng CNC.
  High precision CNC machining.
Cung cấp vật tư và nhà sản xuất.
  Outsourcing.
Đào tạo.
  Training.
Tư vấn.
  Consultant.
Khai thác dự án.
  Project development.
Kinh doanh máy CNC và công cụ.
  Machine & tool trading.
129-131 Luy Ban Bich Street. Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District. Ho Chi Minh City. Vietnam.
Office: +84 (8) 3961-3022 Ms. My Tran - Voice mail: +84 (8) 6267-3774 - Fax: +84 (8) 6267-3874
E-mail: cnc@vietnamcnc.com, cnctechnology@yahoo.com