Cơ hội hợp tác cùng phát triển:
Chúng tôi mang đến cơ hội kinh doanh dành cho những người nghiêm túc mở rộng sản xuất tại Việt Nam và giảm chi phí sản xuất. Chúng tôi cũng luôn mong muốn được hợp tác với bạn để đưa Công ty TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC trở thành nhà sản xuất chính xác cao nổi tiếng ở Đông Nam Á.

 

Mô tả:

Chúng tôi mang đến cơ hội kinh doanh dành cho những người nghiêm túc mở rộng sản xuất tại Việt Nam và giảm chi phí sản xuất. Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với bạn để đưa Công ty TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC trở thành nhà sản xuất chính xác cao nổi tiếng ở Đông Nam Á.

cnctechnology@yahoo.com

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Yêu cầu:

  1. Cơ sở / Nhà máy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Có khả năng về CAD-CAM-CNC.
  3. Có thiện chí hợp tác và cầu tiến trong công nghệ sản xuất.

cnctechnology@yahoo.com

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Yêu cầu:

Số lượng tối thiểu …

 

cnctechnology@yahoo.com
Cảm ơn bạn đã quan tâm.